Algemene voorwaarden

Atelier Pracht en regelgeving

Een gezonde relatie tussen u als opdrachtgever en ons als uitvoerder is van belang om het beste resultaat te halen. En in de huidige maatschappij wordt dit ondersteunt met regels en voorwaarden. Sinds 2018 is daar de privacywetgeving aan toegevoegd. Op deze pagina vind u onze voorwaarden en privacystatement.

 

 

 

Algemene Voorwaarden 

Om duidelijkheid te verschaffen heeft Atelier Pracht algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 

U kunt hier de voorwaarden in PDF terugvinden.

 

Inkoop voorwaarden

Vind hier onze inkoop voorwaarden.

 

Privacy statement

Atelier Pracht (Scheveningse Pracht) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scheveningsepracht.nl.

De volledige privacy statement kunt u hier inzien.